couleur_d_une_estampe
couleur_d_une_estampe_dos

Les Couleurs d’une Estampe: Ex-libris Japonais Contemporains

36,00 CHF

Description du produit

Collectif d’artistes:
Hamanishi Katsunori; Hara Yyoshiaka;Inoue Katsue;Itow Takumi; Kanamori Yoshi; Katano Setsuko; Matsubara Hideko & Kunemitsu; Ohmoto Yasushi; Okamoto Ryusei (Yoshimi); Saito Osamu; Sano Takao; Taru Hiroshi; Tomura Shigeki; Tsurusawa Kieko; Ueda Isao; Yamataka Nobboru; Yanagida Motoi; Yoshida Masaki; Yoshimoto Masayuki.

Ouvrage trilingue: Français; Anglais; Allemand

Nombre de pages: 186
Année de parution: 2006
Format : 16.5 X 23.5

Information complémentaire

Poids 0.65 kg
Auteurs

Burch J., Junod Benoît, Uchida I.